1. Thanh toán bằng tiền mặt, quẹt thẻ tại các cơ sở, cửa hàng Wondermom tại Hà Nội.
  2. Thanh toán qua các đơn vị trung gian, các hãng giao vận (COD)
  3. Chuyển khoản theo các thông tin sau:
  4. SHB. Ctk Phạm Thị Quỳnh Nga. Stk 1100114022 SHB chi nhánh Trung Hoà Nhân Chính.
  5. VCB. Ctk Phạm Thị Quỳnh Nga. Stk 0011004342266. VCB chi nhánh SGD.
  6. Vietin bank. Ctk Phạm Thị Quỳnh Nga. Stk 109868077068. Vietinbank chi nhánh Đống Đa.
  7. Nông nghiệp Agribank. Ctk Phạm Thị Quỳnh Nga.Stk 1504205226742 agribank chi nhánh Đống Đa.
  8. BIDV Ctk Phạm Thị Quỳnh Nga.Stk 12010006809272 BIDV chi nhánh SGD 1-PGD Khâm Thiên